Res Tryggt och Säkert

Trygg och Säker på din Äventyrsresa

Tillsammans med våra samarbetspartners genomför vi äventyrsresor runt om i världen som ibland kan medföra risker för både guider och resenärer. Här följer några anledningar varför:

  • Bristen på lokala lagar och föreskrifter när det gäller transport, boende, infrastruktur och evenemang. 
  • Eventuella politiska situationer i de länder vi reser i.  
  • Tufft fysiskt krävande utmaningar på avlägsna platser, t.ex. Everest Basecamp.

Med tanke på detta så tar vi ansvar och försäkrar oss om att alla tänkbara försiktighetsåtgärder tas för att arbets- och resförhållandena skall vara säkra. 

Syftet med denna text är att ge våra resenärer en inblick i de säkerhetsregler de kan förvänta sig när de reser med oss. Det är en förkortad version av våra operationella säkerhetsföreskrifter som alla våra turguider förväntas följa under er tur. Vänligen kontakta Carpe Adventures om ni har några kommentarer till informationen.

Det finns inga riktlinjer och regler som kommer att täcka alla oförutsedda situationer. Vi ber våra turguider att använda sunt förnuft framför regler, och utvärdera varje situation då den uppkommer. Vi har anställt våra turguider därför att de har visat att de använder sunt förnuft när situationer uppstår och detta reflekteras därför även i våra säkerhetsrutiner.

1. TRANSPORT

Carpe Adventures rekommenderar inte att ni färdas på taket oavsett form av transport, tåg, båt eller buss.

1.1 Buss

Generellt Att resa med buss i vissa länder kan vara en hårresande upplevelse. Om turguiden tycker att chauffören kör på ett farligt sätt så kommer han be personen sänka hastigheten. Om ingenting händer då så kommer turguiden se till att gruppen kommer av bussen så fort som möjligt och försöker sedan hitta alternativa transportmedel. Detta kan medföra problem om man befinner sig på avlägsna platser som sällan trafikeras, och då kan ändringar till resplanen bli nödvändiga. Vi accepterar att det inte alltid finns säkerhetsbälten tillgängliga på vare sig lokala eller chartrade fordon. När vi färdas med Songtaews (flaktaxi) så ser vi alltid till att det finns plats för alla att sitta. Passagerare och turguider skall aldrig sitta på bakluckan till flaket.

Lokalabussar Att hoppa ombord på lokalabussar tillhör vårt sätt att resa, och vi accepterar att bussar ofta är fulla och att folk står i gångarna. Våra resenärer bör inte räkna med att få stå någon längre stund, pga. bekvämlighet och inte så ofta av säkerhetsskäl. Vi räknar med att de som ansvarar för den lokala transporten även underhåller sina fordon och ser till att de är trafiksäkra. Vi utför inga kontroller på lokala transportmedel. Om turguiden tycker att ett lokalt fordon inte verkar trafiksäkert så kommer han/hon anordna något annan form av transport. Tillföljd av detta kan resplanen komma att ändras.

**Chartrade bussar ** När vi chartrar en buss endast för vår grupp vill vi försäkra oss om att:

  1. Att chauffören har körkort avseende den typ av fordon vi skall färdas med; och 
  2. Att fordonet har genom gått regelbunden service – minst var 12:e månad – och är, enligt vår turguide, trafiksäker.

1.2 Motorcyklar alltid att erbjuda alternativ till motorcykeltaxi (man färdas bak på en motorcykel som körs av en förare med motorcykelkörkort). Turguider och resenärer skall alltid bära hjälm, då det finns tillgängligt. Vi inkluderar inga sträckor i resplanen då resenären behöver köra en motorcykel. Resenärer som önskar köra motorcykel bör först kontrollera sin reseförsäkring. Ofta så gäller skadeförsäkringen endast förare som har motorcykelkörkort.

1.3 Båtar och färjor Flytvästar finns tillgängliga på alla båtar vi färdas med. Er turguide kommer att peka ut var flytvästarna finns om det inte är uppenbart då ni kliver ombord på båten eller färjan. Det är mycket vanligt att det är trångt ombord på lokala färjor. Om er turguide tycker att det är för mycket folk på färjan och att säkerheten kompromissas så kommer han/hon välja någon annan form av transport då det är möjligt. Både när det gäller stora och små fartyg så utgår vi från att kaptenen och hans besättning följer de lokala säkerhetsföreskrifterna och kan avgör om väderleksförhållandena är tillräckligt goda att färdas i. Er turguide kan ställa in eller skuta upp båtfärden om han/hon anser att den medför risker. Ombord på små farkoster som lättare kan kapsejsa så kan det hända att vi ber er sätta på er flytvästarna.

1.4 Cyklar I många länder är det inte lag på att bära cykelhjälm. Generellt så kräver vi inte att våra resenärer bär hjälm under de cykelfärder som ingår i turen, förutom om det är lag i det landet vi färdas i. Det saknas ofta hjälmar till cyklarna så vi rekommenderar att ni tar med er egen hjälm om ni så önskar. Undantaget är de turer då vi cyklar mer aktivt. För dessa turer kräver vi att alla resenärer har med sig egen hjälm och vi rekommenderar att man har hjälmen på sig under alla cykelsträckor. Då vi cyklar som en grupp och en sträcka i resplanen så kommer vi alltid ha en ledare som cyklar först och en person längst bak som håller ihop gruppen. Gruppen bör inte cykla under kvällstid utan lysen och reflexer.

2. BOENDE

Regeringens säkerhetsföreskrifter när det gäller hotell och pensionat i Asien är inte lika strikta som vi är vana med i väst. Då det är möjligt har vi valt boende där det finns en alternativ nödutgång om brand utbryter och huvudutgången spärras. Observera att inte alla hotell, speciellt i Vietnam och Indien, har alternativa nödutgångar. Då vi bor hos privat värdar och i hyddor så kommer er turguide informera er om eventuella faror som t.ex. nivåskillnader, speciellt när man behöver ta sig fram i mörkret. Ni bör alltid använda en ficklampa om ni behöver gå på toaletten nattetid. 

3. AKTIVITETER

Vi ber er informera oss innan avresa om ni har någon historik med medicinska problem. Om vår turguide finner det olämpligt att en resenär deltar i en aktivitet så har han/hon rätten att exkludera personen från aktiviteten, för deras egen och gruppens säkerhets skull. Solens starka ljus kan vara en fara under våra utomhus aktiviteter. Vi rekommenderar att ni alltid bär en tröja och hatt samt solskyddsfaktor.

3.1 Vandring I många av våra turer ingår en vandringssträcka, allt från en övernattningsutflykt till en 10 dagars tur. Vandringen är ofta höjdpunken under turen men i och med att vi ofta befinner oss i avlägsna områden så ökar också riskerna. Följande riktlinjer gäller alla våra vandringar: Alla resenärer bör ha rätt skodon och utrustning för vandringen. Ni bör anordna detta innan avresa. I slutet på varje vandringsdag kommer turguiden att gå igenom följande dags plan och sträcka, samt summera dagen som gått. Under vandringen måste gruppen hela tiden hålla sig samlad mellan turguiden och den person som har ansvaret att gå sist och se till att ingen blir efter. Gruppmedlemmar skall alltid lämna sin packning på vandringsleden om man behöver avvika för ett toalettbesök, detta för att försäkra sig om att den som har ansvaret att gå sist inte passerar ovetandes. Gruppen kan dela upp sig i par eller gå i små grupper men bör alltid samlas minst varannan timme för att försäkra sig om att alla är med. Gruppen skall också samlas vi alla stora vägkorsningar för att se till att alla väljer samma väg. Resenärerna kan gå i sin egen takt mellan samlingarna.    

3.2 Kanot/kajakpaddling/bambuflotte Alla turdeltagare och turguider måste bära flytväst när vi paddlar kanot, kajak eller färdas med flotte, som en organiserad grupp aktivitet. Hjälmar behöver ej bäras då vi endast paddlar i lugnt vatten. Turdeltagarna bör ha skor eller sandaler som skyddar deras fötter mot stenar men som inte förhindrar vid simning. Turdeltagare som inte kan simma bör inte delta vid paddling och flottfärd. Även under paddlingen kommer vi ha en turguide som leder gruppen och en som paddlar längst bak och ansvarar för att ingen kommer efter. Gruppen bör inte splittras mer än 200 meter; ledpaddlaren bör paddla på och sedan regelbundet vänta in de som kommer efter. Våra resplaner innehåller inga sträckor där vi paddlar på floder eller åar som har forsar. 

Paddling med kanot eller kajak När kanot eller kajak paddling är en del i resplanen så kommer vår lokala guide alltid informera gruppen lite om paddlingsteknik och vad man skall göra om man kantrar. Varje kanot/kajak skall vara försedd med rep i varje ände för att underlätta hjälpinsatsen då någon kantrat. Varje guide skall ha en livlina som kan kastas ut till de passagerare som kantrat.

Flottfärd Varje flotte drivs av en propeller och styrs av en styrman. Vår styrman måste alltid vara utbildat i att leda aktiviteter vill sjöss, vilket inkluderar att kunna läsa av flodnivåer, styrtekniker, och första hjälpen.

3.3 Grottutforskning Beträd inte en grotta om ni lider av klaustrofobi – grottutforskning är inte en aktivitet som passar alla. När vi besöker en grotta har vi alltid en ledare och en person som går bakom och kontrollerar att alla är med. Varje medlem i gruppen måste bära en ficklampa, förutom om grottan är upplyst. 

3.4 Djur Det finns sällan hjälmar tillgängliga då vi erbjuder ridturer. Vi tar avstånd från all exploatering av djur. Djurens hälsa kommer alltid i första hand.

3.5 Snorkling För att snorkla bör man vara en skicklig simmare. Er turguide kommer att peka ut de geografiska gränserna för området där man skall snorkla, och välja någon som blir ansvarig för att hålla utkik. Innan ni börjar snorkla så skall ni ha ett kommunikationssystem då någon är i nöd och vill påkalla uppmärksamhet – ofta gäller en arm sträckt rakt upp i luften (inte vinka!)  

3.6 Övriga äventyrsaktiviteter Övriga äventyrsaktiviteter som vi inte har nämnt i denna policy är aktiviteter som medför hög risk och kommer därför inte vara inkluderade i er resplan. Till dessa hör dykning, klättring, forspaddling, ridning (med häst) och tubåkning. Alla dessa aktiviteter kräver en hög nivå av expertis som vår arrangör inte har. Om ni önskar delta i ovan aktiviteter under er fritid så måste ni förstå att ni gör så på egen risk. 

3.7 Frivilliga aktiviteter Om ni väljer att ta del av frivilliga äventyrsaktiviteter under er fritid så vill vi göra er uppmärksamma på att

  • dessa aktiviteter eller företag ingår inte i vår resplan
  • vi tar inte ansvar för säkerheten eller kvaliteten på aktiviteten
  • vi kan inte garantera er säkerheten under tiden ni utför aktiviteten
  • er turguide kommer att be de resenärer som vill delta i hög risk aktiviteter att underteckna ett speciellt avtal.

4. FÖRSTA FÖRBAND

Er turguide kommer att bära med sig första förbandsutrustning under hela turen, även under vandring, cykelturer, kanotfärder mm. Utrustningen inkluderar det mest väsentliga i en första förbandslåda. Enligt lag får vi inte distribuera någon form av medicin till våra resenärer.