Bokningsvillkor

BOKNINGSVILLKOR CARPE ADVENTURES

Innan du bokar din resa är det viktigt att du läser och förstår våra bokningsvillkor. Se också till att du har läst och förstått resplanen och vilken typ av resa/resor som du bokar. Bokningsvillkoren kan skilja sig något beroende på vilket äventyr du bokar. Carpe Adventures accepterar bokningar enligt nedanstående villkor:

GILTIGHET Priserna är baserade på de kostnader och växelkurser som gäller vid distribuering av turerna på hemsidan. Alla priser är per person i dubbelrum om ingenting annat anges. Den som reser solo betalar ingenting extra utan får dela rum med någon av samma kön. Enkelrum kan bokas på ett flertal av våra äventyr, dock främst på våra National Geographic Journeys. Carpe Adventures reserverar sig rätten att ändra dessa priser när som helst. För resor med avgång mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 2025 är landpriset för resan garanterat när du har betalt anmälningsaviften. För resor med avgång efter den 31 december 2024 är priserna endast en indikation. Resebeskrivningarna och datumen på vår hemsida gäller från den 01 januari 2023 till den 31 december 2025. Efter den 31 december 2025 är resebeskrivningarna och datumen endast indikerande och kan ändras. All information på vår hemsida stämmer enligt vår kännedom vid tiden för distribution, men var vänlig och notera att förändringar i våra resor kan ändras och gör så emellanåt. Carpe Adventures anstränger sig för att hålla dig underrättad om eventuella ändringar, men kan inte hållas ansvarig för några ändringar i de publicerade resebeskrivningarna. Titta gärna på vår webbsida för de senaste uppdateringarna för alla resor. Dessa villkor gäller endast Carpe Adventures gruppresor. 

AVBOKNING AV RESENÄR En avbeställningsavgift förekommer vid alla avbokningar. Datum för avbokningen är det datum då skriftlig avbokning mottages av Carpe Adventures. Avbeställningsavgifterna är som följer, per person:

  • 60 dagar eller mer innan turens startdatum – Anmälningsavgiften på 5 000kr. 
  • 30 - 59 dagar innan turens startdatum – 50 procent av resans pris
  • 29 eller färre dagar innan avgång - 100 procent av resans pris.

Reguljära flygbiljetter återbetalas ej, oavsett när avbokning sker. Ingen ersättning ges om du av något skäl frivilligt avbryter en påbörjad resa. Ingen ersättning ges för boende, transporter, reseutflykter, måltider eller service som inte nyttjas.

AVBOKNING AV CARPE ADVENTURES 90% av våra avgångar är garanterade att avgå på utsatt datum. Carpe Adventures reserverar sig dock rätten att ställa in en resa innan den är garanterad att avgå, men kommer inte att ställa in någon resa mindre än 60 dagar innan avgång. En resa kommer garanterat att genomföras så länge den har en fullt betalande resenär, såvida inte ett minimum antal resenärer är angivet för resan. Detta gäller för avgångar inom den giltiga tiden. Carpe Adventures reserverar sig rätten att ställa in en resa, inklusive en garanterad resa, vid vilket tillfälle som helst med anledning av terrorism, naturkatastrofer, politisk instabilitet eller andra externa händelser som gör en planerad resa ogenomförbar för oss. Om Carpe Adventures ställer in en gruppäventyrsresa som är fullt betald kan du välja en alternativ resa eller en fullständig ersättning. Företaget är inte ansvarig för några oförutsedda kostnader som kan uppstå till följd av din bokning, till exempel visum, ej återbetalningsbara flygbiljetter eller nöjesförlust etc. Om ett resealternativ som kostar mindre än ursprungsresan väljs har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden. Om ett resealternativ som kostar mer än den ursprungligen bokade resan väljs ska du betala prisskillnaden.

BOKNINGSÄNDRINGAR/BOKNINGSTILLÄGG Om du på något sätt vill ändra din bokning kan erläggs följande avgifter: 

BYTE AV EN TUR TILL EN ANNAN

  • Ett önskemål om ändring av resa som inkommer till Carpe Adventures 60 dagar eller mer innan den ursprungliga resans avgång – SEK 800 per person och ändring. En ändring kan endast göras till ett avresedatum som ligger inom den giltiga perioden.
  • Ett önskemål om ändring som inkommer till Carpe Adventures mindre än 60 dagar innan ditt ursprungliga avresedatum – avgift enligt avbokningstaxa.
  • Om det har förekommit en prisförändring av den resan du ändrar till, efter din ursprungliga bokning, kommer det nya priset att gälla för den nya bokningen. Detta är tillkommande avgifter till de avgifter som kan tas ut av hotell, landoperatörer eller flygbolag. 

Ändringar i andra arrangemang som görs i samband med din bokning (hotell, transfers, etc.). 

  • En administrativ avgift om SEK 300 tas ut vid ändring av andra arrangemang som sker i anslutning till din resa. Denna avgift tillkommer på eventuella andra tillkommande kostnader från hotell, turoperatörer eller flygbolag.

Inga bokningsändringar är tillåtna inom tio dagar av resans avgång.

SISTA-MINUTENBOKNINGAR För bokningar som sker inom 15 dagar från avresan reserverar sig Carpe Adventures rätten att ta ut en sen bokningsavgift om SEK 500 per bokning. På vissa resor är det inte möjligt för oss att göra sista-minutenbokningar.

FÖRSÄKRING Det är obligatoriskt med reseförsäkring för alla Carpe Adventures resenärer. Din reseförsäkring måste täcka olycksfall, medicinska kostnader, akut hemresa och skadestånds- och ansvarsskyldighet. Vi rekommenderar också att den täcker avbokningar, förlust av bagage, personliga tillhörigheter och skydd då ni eventuellt måste avbryta resan. Vi rekommenderar starkt att du införskaffar din reseförsäkring samtidigt som du bokar din resa.

PASS OCH VISUM Du måste ha ett giltigt pass och gällande visum när du reser med Carpe Adventures. Passet ska vara giltigt sex månader efter beräknad hemresa. Det är ditt ansvar att se till att du har korrekta visumhandlingar för din resa. Carpe Adventures kan inte ta ansvar för om du nekas inträde i ett land på grund av felaktiga visumhandlingar.

VACCINATIONER Det är viktigt att försäkra sig om att man har rätt vaccinationer för det land man ska besöka. Observera att flera länder kräver att man visar vaccintionsintyg för gula febern om man kommer från, eller har besökt, ett land med gula febern. Detta utläser man från tidigare stämplar i passet. Läs gärna mer på Resevaccinationer

ANSVAR En resa med Carpe Adventures ställer vissa krav på flexibilitet och resans rutt, boende och transportsätt kan komma att ändras utan förhandsbesked på grund av lokala omständigheter. Om Carpe Adventures anser det nödvändigt att ändra en resplan av något skäl, kan så göras genom förkortning, viss förändring eller annan resväg. Dessa ändringar är då bindande och eventuella extra kostnader tas ut om skälet till ändringen ligger bortom vår kontroll. Vid resande med Carpe Adventures måste du acceptera turguidens och landoperatörernas auktoritet vid alla tillfällen. Du ska vara medveten om att resa med en grupp kan innebära kompromisser för att tillgodose olika önskemål och fysisk förmåga hos gruppens medlemmar. Du förstår att Carpe Adventures förbehåller sig rätten att när som helst neka, acceptera eller behålla en person som medlem av gruppen. Du förstår att Carpe Adventures samarbetar med ett nätverk av företag, statliga verk och myndigheter och individer för assistans vid resorna. Enligt Carpe Adventures kännedom har dessa tredje personer kvalifikationer att genomföra de uppgifter som de är kontrakterade att göra. Carpe Adventures kan dock inte hållas ansvarigt för någon olycka, skada, förlust, försening eller oregelbundenhet som kan uppstå på grund av dessa tredje parters beteende. Carpe Adventures tar inte ansvar för en resenär som överträder lagar och regler i det land som besöks. Ingen anställd eller agent från vår arrangör har auktoritet att ändra dessa villkor.

DELTAGANDEFORUMLÄR Alla gruppresenärer måste fylla i ett deltagandeformulär den första resedagen (Dag 1). Detta är en förutsättning för att få resa med oss. Formuläret lyder: ”Jag förstår att en resa med Carpe Adventures kan involvera risker (och belöningar) som ligger bortom dessa av en mer konventionell semester, och att jag gör en äventyrsresa med naturliga faror. Jag förstår att jag reser till geografiska områden där, bland andra saker, standard för boende, transport, säkerhet, hygien, renlighet, medicinsk tillgänglighet och faciliteter, telekommunikation och infrastruktur, inte nödvändigtvis är av samma standard som jag är van vid hemma eller skulle uppleva på en mer konventionell semester. Jag har läst och förstått mina resehandlingar för den resan jag gör och har gett detaljer om mitt medicinska tillstånd till era representanter. Jag accepterar dessa risker och skyldigheter och jag förutsätter fullständigt dessa risker med att resa. Jag frånsäger mig alla anspråk på skadestånd och ansvar från Carpe Adventures inom lagens maximum gällande dessa risker.”

RESEGRADERING Våra resenärer är ibland oroliga att Carpe Adventures resor ligger bortom deras förmåga. Var lugn! Vi har många olika resor med upplevelser för alla. För att hjälpa dig i ditt beslut om en resa är rätt för dig finns i de flesta resplaner en fysisk nivågradering och en uppskattning av ”kulturchock”. Den fysiska nivågraderingen ger dig en uppskattning av hur ansträngande en resa kan tänkas vara, medan kulturchocksgraderingen tar hänsyn till otillgänglighet, boende och transporter som används och känslan av ”wow, jag är verkligen inte hemma nu”! Generaliseringar är alltid svåra, men detta är våra graderingar:

FYSISK GRADERING

Nivå 1 Dessa resor är ett lugnt avbrott i vardagen. Ni behöver inte oroa er för att göra något fysiskt ansträngande, såvida ni inte själva vill.

Nivå 2 Ni får bära ert eget bagage på och av tåg, bussar, hotelltrappor, etc. Er resplan inkluderar kanske lättare promenader och cykelturer, men vanligtvis på raka sträckor. 

Nivå 3 Aktiviteter som inkluderar vandringar på tre till fyra timmar om dagen i varierande terräng, paddling i stilla vatten eller en lång dags cykeltur i förhållanden som antagligen är tryckande varma. Hjärtat kommer att slå lite fortare på dessa resor, så en viss grundläggande smidighet och styrka krävs. 

Nivå 4 Var förberedd på seriös fysisk aktivitet. Det kan vara vandringar på upp till sex timmar per dag i brant terräng eller långa cykelfärder under mer än en dag. Ju spänstigare ni är, desto mer kommer ni att njuta av din semester.

Nivå 5 Aktiviteter som långa vandringar på åtta timmar eller mer per dag, och långa cykelfärder ofta på hög altitud och i brant terräng. Även om ni har en utmärkt styrka och kondition kommer dessa resor att innebära många utmaningar.

KULTURCHOCKGRADERING

Nivå 1 Det här är den minst utmamande kulturkrocken bland våra äventyr. Du har västerländskt boende och tillgång till lokala engelskspråkiga guider på utflykter. 

Nivå 2 Resan inkluderar olika typer av boende, som enklare hotell med västerländska bekvämligheter eller nattåg. Våra resdagar varieras med "vilodagar", kommunikationen med resten av världen är hela tiden tillgänglig och en stor variation av mat erbjuds vanligtvis.

Nivå 3 Förutsätt att det blir lite tufft emellanåt, oavsett om det gäller enklare flerbäddsboende hemma hos en privat värdfamilj, en fullpackad offentlig buss där du måste stå eller då och då en kall dusch och ett hål i golvet på toaletten.

Nivå 4 Hemmalivets bekvämligheter tillhör ovanligheterna. Förvänta er många övernattningar tillsammans med flera/i flerbäddsrum, begränsad tillgänglighet av varmt vatten, enkel mat och dagar då ni är bortkopplade från resten av världen.

Nivå 5 Ni är ute i världen! Ni kommer antagligen att utsättas för väderelement och hög altitud, och långa perioder i mycket enkla boendeförhållanden, resande med det transportsätt som finns tillgängligt och typ ta det som det kommer, när det kommer. Det kan bli tufft!

LOKALA SAMARBETSPARTNERS Carpe Adventures samarbetar med välansedda lokala partners på många platser i världen. Dessa samarbetspartners är alla passionerade och entusiastiska över de länder som de verkar i och ger samma höga standard som oss. Genom att arbeta nära dessa lokala företag kan vi på bästa möjliga sätt ge pengar tillbaka till de lokala ekonomier i länderna som vi besöker.

FAMILJEÄVENTYR Carpe Adventures Familjeäventyr är ett levande bevis för att barn kan tillföra en speciell dimension till resande. Vi skiljer oss från konventionella semesterarrangörer och kastar oss gärna över allt det roliga och äventyrliga som resande innebär. Under våra familjeäventyr undviker vi långa resdagar så mycket som möjligt och vi inkluderar alltid höjdpunkter för de yngre resenärerna, som kameler och andra annorlunda sätt att transportera sig på. Dessa resor är utformade för att hålla barnen glada och stimulerade, men det betyder inte att föräldrarna är bortglömda! Familjeresornas gruppstorlekar är max 18 personer och minimiåldern är fem år. Gå igenom de fullständiga villkoren på Familjeturerna.

RESANDE MED BARN PÅ CARPE ADVENTURES RESOR Vi förstår fullständigt de föräldrar som vill att deras barn ska få uppleva så mycket som möjligt under sin uppväxt. En stor del av detta kan vara de äventyr som ger kunskap om både geografi och kultur samt utökad kunskap i språk. Vi vill dock ta tillfället i akt och varna för vissa negativa aspekter gällande resor med barn på vårt sätt. Detta är inte för att avskräcka dig, utan bara för att ge dig tydligt underlag för att kunna ta beslutet gällande er resa.

Till föräldrar som funderar på att resa med barn: Kulturchock – Resande på Carpe Adventures sätt – på gräsrotsnivå – ser vi landet som det är. Från första sekunden då vi anländer kommer vi att märka av både klimat och dofter. Människor gör saker på andra sätt än vi är vana vid, matupplevelserna är nya, städerna är vanligtvis bullriga, personlig sfär ett bortglömt begrepp. I Asien vill många gärna röra och leka med västerländska barn, vilket kan vara stressande för barnet. Sammanfattningsvis, alla dessa nya intryck som vi kallar kulturchock kan vara stora för oss alla, framför allt för barn.

Säkerhet och hygien - Standarden på säkerhet och hygien är ibland betydligt lägre än hemma. Detta gäller framför allt på Carpe Adventures resor då vårt mål är att undvika de traditionella turistrutterna och ofta ger oss av till mer avlägsna och ekonomiskt underutvecklade regioner. Transporter, boende och hygien är ofta av betydligt lägre standard än vad vi är vana vid hemifrån. Kom ihåg att dina barn kan vara mer känsliga för sjukdomar än du själv, och att om något allvarligt skulle inträffa är sjukhusstandarden mycket varierande.

Fysisk ansträngning - De flesta av våra resor är mer ansträngande än på traditionella resor. Alla har en viss del av vandring inkluderat – det kan gälla utflykter, sightseeing, dagspromenader eller vandringar. Det är möjligt att dina barn är spänstigare än du generellt, men kanske inte efter en tid i tropisk hetta med obekant mat. Generellt vill vi avråda från resande med Carpe Adventures om dina barn inte är vana vid resor eller utomhusaktiviteter.

Ansvar - Om du bestämmer dig för att göra en äventyrsresa med oss kommer gruppledaren att behandla dina barn på samma sätt som en vuxen. De är fullt betalande kunder precis som vilken annan resenär i gruppen som helst. De har samma rättigheter och samma skyldigheter. Resplanen kommer inte att ändras för att de är barn. Om du känner att något är för ansträngande eller inte önskvärt är det ditt ansvar att göra alternativa arrangemang. Detta ansvar ska inte falla på gruppledaren eller dina medresenärer. 

Sammanfattning Detta kan låta lite negativt. Faktum är att några av de mest framgångsrika resorna vi någonsin gjort har haft med barn i gruppen. Barn är underbara ”dörröppnare”, särskilt i Asien där invånarna har en stor kärlek till barn. Vi har introducerat följande riktlinjer för att säkerställa den bästa möjliga upplevelsen för både barnen och resten av gruppen. Vi accepterar inga barn under 12 år på våra gruppresor (några resor har en minimiålder på 18 år, se nedan för undantag). Titta gärna på resplanerna för våra Familjeäventyr för passande alternativ om du har yngre barn.

Barn 12-17 år måste resa tillsammans med en vuxen resenär.

Max två barn per vuxen.

Om det är en grupp om tre med två vuxna och ett barn är det ofta inte möjligt att få trippelrum. Vid dessa tillfällen får en vuxen dela rum med barnet och den andra vuxna dela med en annan vuxen resenär i gruppen.

BOENDE Att resa med Carpe Adventures innebär sannerligen inget femstjärnigt boende – och våra Basic turers boende innebär ännu enklare förhållanden. Detta har varit efterfrågat bland våra yngre resenärer (som hellre vill spara pengar för att göra andra saker), men vår erfarenhet visar att äldre resenärer generellt inte uppskattar enklare boende. Helt plötsligt kan det kännas ganska viktigt med fungerande rör och avlopp, bra ljus och rena golv. Kom ihåg att när du reser i t.ex. Asien kan enklare förhållanden vara mer påtagliga än i väst, inklusive ditt boende. 

ÖPPEN ÅLDER Carpe Adventures små gruppäventyr är utformade för resenärer av alla åldrar. Vi verkar ha hittat en typ av resande som faktiskt passar alla åldrar, så länge du är frisk och någorlunda spänstig. På våra resor finns resenärer från 12 till 80 år (12-17 åringar måste ha en medföljande vuxen). Resorna fungerar briljant med stor gruppdynamik och social interaktion. Majoriteten av resenärerna är mellan 25 och 45 år. Våra Basic turer är annorlunda, här är majoriteten av resenärerna mellan 18 och 30 år.

REKLAMATION Klagomål ska framföras omgående till er turguide på plats.